Przygotowanie plików do druku

  1. Pliki powinny zostać przygotowane w formacie PDF X/3
  2. Dołączone zdjęcia w rozdzielczości 300 dpi, przestrzeń barwna CMYK (dodatkowo możliwe SPOT COLORS)
  3. Tekst powinien zostać zamieniony na krzywe (w przypadku przesłania materiałów otwartych trzeba dołączyć do plików czcionki)
  4. Spady 2 mm wszystkie linie cięcia, perforacje itp. powinny być wyraźnie zdefiniowane
  5. Nadruk należy wycentrować względem strony
  6. Poszczególne strony nadruku nie powinny być połączone (każda strona nadruku powinna być na osobnej stronie w pliku)