nowoczesność

profesjonalizm

doświadczenie

ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY DRUKARNIA S.C. DANIEL KORCZAK, GRZEGORZ MAŁECKI

 

Realizuje projekt

 

Pt: „Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami”

 

z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

 

 Celem projektu jest automatyzacja procesów B2B w architekturze trójwarstwowej,

tzn. przy pomocy platformy webowej dla tzw. cienkiego Klienta,

raz integracja na poziomie asortymentowym  przesyłanie statusów zamówień, dokumentów rozliczeniowych.

 

Głównym celem projektu jest stworzenie systemu B2B pozwalającego zautomatyzować szereg procesów biznesowych wykonywanych na linii ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY DRUKARNIA S.C. DANIEL KORCZAK, GRZEGORZ MAŁECKI  - partnerzy.

 

Dzięki realizacji projektu wprowadzona zostanie innowacja organizacyjna, wirtualizacja i automatyzacja procesów biznesowych.

 

Wprowadzenie nowoczesnej technologii pozwoli zautomatyzować wiele procesów, a co za tym idzie zwiększyć efektywność komunikacji na linii ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY DRUKARNIA S.C. DANIEL KORCZAK, GRZEGORZ MAŁECKI  - Partnerzy. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii informatycznych nastąpi zintegrowanie potencjałów partnerów z potencjałem wnioskodawcy. To spowoduje efekt synergii, który pozwoli na uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku.

 

Zasięg: międzynarodowy (Niemcy)

 

Rynek docelowy: Polska i zagranica

 

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-04-007/14-00

 

Fundusze europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki